Na rozdíl od okolních vesniček patří místní znak k městu už delší dobu. „Opravdu nevím, kdy jsme znak získali. Přebírali jsme ho z knížky o erbech,“ uvedl Jaroslav Havlíček, tajemník městského úřadu v Boru. Erbu dominuje bílý zámek.

Mezi věžemi stojí nad zdí červený štít pánů ze Švamberka se stříbrnou labutí se zlatým zobákem a nohama obrácenýma doprava. Nad tímto štítkem je kolčí helm pod korunou s červenostříbrnými pokryvadly. V klenotu vyrůstá z koruny hlava a krk stříbrné labutě.

Zvláštnosti o tvorbě znaku se uším radních nedonesly. „Zámek na znaku by měl charakterizovat náš zámek v Boru. Labutě jsou převzaté od rodu Švamberků,“ vysvětluje tajemník. „Současný erb nám vyhovuje. Neuvažujeme o jeho změně. Myslím, že město dobře reprezentuje a vystihuje,“ konstatoval Havlíček.