V tomto případě se navíc jedná o prokazatelný vznik odvozením od názvu nedalekého města Bor. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379. Český a současně latinský název vsi se v průběhu její historie v podstatě neměnil, takže jméno Borek (1379), (1407), (1553), (1654) a (1848) se v textech objevuje v ustálené formě. Výjimku představuje pouze písaři zkomolený název Zborku (1548) a (1594). K německým názvům patřily Wurkhen (1682) a Wurken (1789) a (1848).

Miroslav Vetrák