„Závazný požární řád byl pro Bor vydán už v roce 1819,“ připomíná současná starostka sboru borských dobrovolníků Olga Chvátalová.

Dekret, vydaný a podepsaný 20. prosince 1819 představeným obce Josefem Ritterem a staršími přísedícími obce Josefem Schafferem a Janem Georgem Funkem, obsahoval následující: „Podle nařízení z 24. ledna loňského roku, odst. 528, má obecní představenstvo společně s radními a členy výboru pečovat o zabránění nebo utlumení požáru na základě tohoto požárního řádu“.

Všechno bylo dostatečně zorganizováno tak, aby v případě vzniku požáru na kterémkoli místě Boru mohlo proti němu být účinně zasáhnuto.

Město mělo v té době příliš mnoho objektů.

„To znamená domů dřevěných nebo krytých šindelem. Těmto stavbám musela být věnována obzvláštní péče a bdělost,“ poukazuje Olga Chvátalová.

Vyskytlo se málo významnějších požárů, takže opatrnost a bdělost občanů povolila. Ochrana, nařízená plzeňskými krajskými úřady v době vydání požárního řádu, se po zrušení cechů rozplynula, a v kritickém případě by byla zklamala.

Všem bylo jasné, že bude nutné vytvořit novou organizaci, která by položila pevné základy pro plnění důležitého úkolu ochrany před požáry. Roku 1879 byl tedy založen nový, uniformovaný spolek a sbor – Dobrovolný spolek hasičů.

Sboru dobrovolných hasičů v Boru se věnuje tištěný Tachovský deník ze dne 5. června na straně 4