Slavnostního aktu v Boru se účastnili starostové obou partnerských měst a další hosté, mezi nimiž byl i senátor Miroslav Nenutil. V zámecké kapli všechny uvítala místostarostka Jana Šperková. Mezi vzájemným představovaním vystutoupily skupiny historického tance Mericia a historického šermu Korbel. „Pokládám si za velikou čest a je mi nesmírnou ctí, být dnes mezi vámi ve funkci starosty vašeho města Boru při tomto slavnostním okamžiku, kdy bývalí členové východu a západu nastupují na společnou cestu přátelství,“ řekl návštěvníkům kaple borský starosta Petr Myslivec.

Město Bor už v minulosti uzavřelo jednu partnerskou smlouvu, a to s obcí Pleystein. „Musím říci, že v posledních letech se naše partnerství vyvinulo v naprosté přátelství, tím nemyslím jen mezi námi starosty, ale hlavně mezi různými organizacemi. Věřím, že podobné vztahy navážeme také s městysem Wernberg – Köblitz,“ přál by si Petr Myslivec.

Noví partneři se během posledního roku postupně seznamovali s okolím města. „Vzájemně jsme se navštěvovali. V Boru jsem jim ukázali školku, školu, faru a další místa,“ dodal starosta.