„Při příchodu do firmy jsem zjistil, že stavební společnost vykonává stavební práce na poškozené cestě podél břehu řeky Mže v Tachově. Cesta není vedena jako cesta pro průjezd vozidel, natož těžkých nákladních vozů, ale pouze jako přístupová cesta do parku podél řeky Mže pro pěší. Nákladní auta však po této cestě projíždějí několikrát denně," uvedl své poznatky Libor Krasanovský, majitel firmy sousedící s řekou.

Uvedené výkopové práce zabránily bezpečnému průchodu pěších. Společnost provádějící stavební práce využila soukromý pozemek k odložení bariér při opravných pracích bez souhlasu majitele pozemku, což se Krasanovskému nelíbilo. A také se mu nelíbilo to, jak je s cestou nakládáno.

„Historicky jsme již na špatný stav cesty upozorňovali jak pracovníky Povodí, tak i vedení města Tachova několikrát v průběhu posledních přibližně pěti let. Bohužel do dnešního dne nedošlo k žádné reakci a nebýt situace, kdy do řeky takřka spadl naložený nákladní vůz, pravděpodobně by nedošlo ani k této základní opravě, která spíše odstraňuje následky propadlého břehu řeky. Obě výše uvedené instituce se od řešení situace s cestou distancují a nechtějí omezit či zakázat provoz automobilů, ačkoli hrozí riziko poškození toku řeky a ekologické katastrofy," uvažuje majitel firmy.

Řešení trvalo několik měsíců z toho důvodu, že se na opravy muselo vybrat výběrové řízení.

„V květnu letošního roku jsme udělili souhlas ke vstupu na pozemek města za účelem poškozené kamenné zdi břehu řeky Mže. Práce budou provedeny tak aby nepoškodily pozemek a budou předem hlášeny nejméně čtrnáct dnů. Pozemek bude po ukončení prací předán správci místní komunikace," uvedla k případu pracovnice městského úřadu Svatava Hájovská.

S největší pravděpodobností bude opěrná zeď hotová dokonce tohoto nebo příštího týdne.