„V objektu budou v přízemí kanceláře, do kterých se přestěhuje obecní úřad. V patře pak budou tři nájemní byty,“ uvedl starosta Brodu nad Tichou Stanislav Karásek s tím, že tak obec bude mít již šest bytů k pronajímání. „V současné budově obecního úřadu totiž už máme dva nájemní byty a další zde vznikne po přestěhování úřadu do budovy bývalého obchodu,“ vysvětlil starosta.

S akcí podle jeho slov obec začala v květnu letošního roku a hotova by měla být do konce listopadu. „Přestavba bude stát přibližně pět milionů korun. O osm set tisíc jsme zažádali prostřednictvím Místní akční skupiny Český les. Dále jsme na tuto akci získali úvěr ve výši dva miliony sedm set tisíc. Zbytek si bude obec hradit z vlastních zdrojů,“ pokračoval Karásek.

Dále v Brodu od srpna probíhá oprava veřejného osvětlení. „Dochází k výměně současných stožárů za pozinkované. Stávající jsou v dezolátním stavu, jsou totiž uhnilé. Výměna bude stát asi tři sta třicet šest tisíc korun. Dvě stě tisíc pokryje získaná dotace,“ sdělil starosta a pokračoval: „Akce je rozdělená do dvou etap. Právě probíhající první etapa by měla být hotova do konce října letošního roku. Druhá etapa je plánována na příští rok, vše ovšem záleží na získání dotace.“

Tomáš Dvořák