Děti a dospělí pak při rodinném setkání vyplnili tzv. hmyzí hotel tím správným materiálem. „Kostru domu připravili zaměstnanci města dohromady s tvůrkyní hmyzích domečků Jiřinou Honomichlovou,“ uvedla místostarostka Hana Merglová.

Iniciátoři hmyzího hotelu poté vyzvali rodiny s dětmi, ať donesou například větvičky, kamínky, bodláky, ulity a podobný materiál. „Tímto materiálem jsme pak vyplnili stěny domku,“ dodala.

Jak uvádí internetová encyklopedie, mezi nejčastější obyvatele hmyzích hotelů patří samotářské včely, které patří mezi významné opylovače. Také zde mohou najít úkryt i jiní opylovači, jako jsou motýli a pestřenky, jejichž larvy likvidují škodlivý hmyz. K obyvatelům podobných staveb patří třeba zlatoočka, berušky či škvoři, požírající škodlivý hmyz, především mšice.

Hmyzí hotel zůstane v černošínském parku stát trvale nejen jako dekorace, ale také pro možné sledování hmyzu.