„Vítání občánků pořádáme jednou za tři roky, aby se shromáždilo více dětí. Kromě uvítání na úřadě, květin a zápisu do kroniky dáváme rodičům dva tisíce korun v hotovosti, což je standardní příspěvek při vítání občánků,“ vysvětlila pracovnice Obecního úřadu Broumov Alena Kiprá. V Broumově přivítali v sobotu Michaelu Hruškovou, Barboru Liškovou a Tomáše Henzla. Chyběl Ondřej Mudra. Pro sobotní slavnostní dopoledne si broumovští předškoláci připravili pro nové občánky i pro ostatní přítomné krátký program básniček a písniček.