Sepsáním petice, nebo diskuzí o referendu. Jedna z občanek města dokonce zaslala radnici otevřený dopis.

Možnost referenda připustil starosta města Stříbra Bohuslav Červený. „Je to jedna z možností, o které jsme diskutovali," potvrdil Deníku. Ve středu se konala schůzka zastupitelů města se zástupci firem, abychom se dozvěděli další podrobnosti," dodal Červený. Nevylučuji další setkání s občany na toto téma a možná by mohlo dojít i na referendum, ve kterém by se o stavbě rozhodovalo. Pokud se zastupitelé nerozhodnou jinak a dříve," doplnil starosta, s tím, že o jeho případném termínu je ještě předčasné mluvit. V pondělí se ve Stříbře uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva. Přestože bod týkající se případného vybudování zplynovny na oficiálním programu není, starosta s ním víceméně počítá.

Pode slov jednoho ze zastupitelů města Martina Zemana byla jejich schůzka se zástupci zainteresovaných firem přínosná. „Debata trvala asi tři hodiny. Tím však naše jednání v této věci určitě nekončí. Schůzek se zástupci firmy bude jistě více," řekl stříbrský zastupitel. „Je to důležitá věc a rozhodování složité, vyžádali jsme si ještě další podklady a nezůstaneme u jedné schůzky. Jednání určitě ještě není u konce," pokračoval Zeman.

Ani Zeman nevyloučil případné konání referenda ve městě. „Pokud se jedná o investici, která bude mít zásadní vliv na chod města , myslím že je rozumné, aby se k tomu občané vyjádřili v referendu. V této záležitosti bych s jeho vypsáním souhlasil. Ale mělo by následovat až po důkladných diskuzích, aby se nerozhodovalo na základě demagogie. Podle mého názoru mnoho občanů města ještě nemá dostatek informací a nebo informace jsou zkreslené. Firma by měla dostatečně prezentovat projekt před veřejností, aby se lidé mohli na základě relevantních údajů rozhodnout," doplnil Martin Zeman.

Občané Stříbra neskrývají obavy z případné výstavby plazmové spalovny v katastru města. Vytvořili petiční výbor, který sepsal petici, ve které občané vyjadřují nesouhlas se záměrem výstavby spalovny. Pod petici se v průběhu uplynulých dvou týdnů podepsalo téměř 2700 lidí. Zástupci už jí dokonce předali vedení města. Pavel Spisar, jeden ze členů petičního výboru,vysvětlil důvody jejího vzniku. „Na květnovém zasedání zastupitelstva města nám bylo řečeno, že jsme jen hrstka obyvatel a nepředstavujeme reprezentativní vzorek. Myslím, že tento počet je už dostačující," uvedl. „Podle nás tato stavba do okolí zastavěné oblasti nepatří. Když už, měla by stát někde mimo, v nějaké průmyslové zóně," dodal Pavel Spisar.