Tato kniha vznikla díky finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje, města Planá, několika obcí a podnikatelských subjektů. Hornický spolek dokázal finančně pokrýt v podstatě tři čtvrtiny veškerých nákladů na projekt. „Vznik knihy je úzce spjat s akcí z roku dva tisíce osm, kterou uspořádala Chráněná krajinná oblast Český les. Ta byla zaměřena na experimentální výpal milíře a tavbu železa v replice středověké vlčí pece,“ uvedl Jiří Hlávka.

Při této příležitosti měla vzniknout drobná tiskovina, která by návštěvníky informovala o historii hutnické výroby v regionu. „Spolu s Jiřím Kaderou jsme téma postupně více rozpracovali až vznikla publikace o čtyři sta třiceti stranách. V tomto směru hornický spolek pracoval i s dlouholetým partnerem z bavorského Regensburgu, který pomohl s korekturami textu,“ řekl Hlávka.

Autoři využili studia autentických archivních pramenů. „Díky tomu se nám podařilo řadu věcí upřesnit a obohatit dosud známá fakta o vývoji železářství v příhraničním regionu Tachovska a Domažlicka. Problematice historie uhlířství a serióznímu výzkumu dochovaných milířišť v Českém lese se doposud nevěnoval nikdo, takže jakýkoli průzkum v tomto oboru přináší nové cenné poznatky. Přes určitou odbornost tématiky je publikace věnována především laické veřejnosti,“ shrnul obsah knihy jeden z autorů Jiří Hlávka.

Křest této knihy autorů Jiřího Kadery a Jiřího Hlávky se bude konat 21. ledna na plánské radnici od 17 hodin.