Správa Chráněné krajinné oblasti Český les pro ně naplánovala zajímavou naučnou akci. „Druhou podzimní výpravu za poznáním přírody Českého lesa jsme připravili na neděli 2. října,” uvedla Barbora Nováková, pracovnice správy CHKO.

„Chceme všem nabídnout procházku po Českém lese a při té příležitosti navštívit území spjatá se historii železářství. Provázet bude geolog a historik Jiří Hlávka,” pokračovala.

Sraz pro zájemce o exkurzi je v neděli 2. října v 10 hodin v Broumově u zámečku sv. Víta. „Pro nemotorizované zájemce o exkurzi bude vypraven zdarma speciální autobus, který pojede z Tachova, vlakového nádraží v půl desáté. Kapacita autobusu je omezená, místo je třeba zarezervovat,” doplnila Nováková. Zájemci se mohou přihlásit na tel. 725 141 686 nebo emailem na info@ceskymlesem.cz.

„Z Broumova se vydáme pěšky údolím Hamerského potoka, do Přírodní rezervace Broumovská bučina a vycházku zakončíme v Treppensteinu, bývalém hraničním přechodu Mähringu. Nenáročná procházka bude dlouhá přibližně šest kilometrů. Cestou se dozvíme spoustu zajímavých informací o historii Broumovské železárny a válcovny hraběcího rodu Haimhausenů, loveckém zámečku, broumovské výrobě drátu nebo historii Joštova rybníka. Uvidíme geologické výtvory v Přírodní rezervaci Broumovská bučina, uhlířské placy a pozůstatky hamru v Treppensteinu,” popsala trasu Nováková. Zpátky do Tachova pojede autobus kolem 15 hodiny. Účast na exkurzi i autobus je zdarma. Další exkurzí z cyklu Za poznáním Českého lesa” bude vycházka po památných stromech a sklářství na Fichtenbachu, která se uskuteční zhruba za měsíc, v sobotu 22. října.