Cesta ale byla poměrně náročná především kvůli ambsenci klíčů jak ze strany obce Záchlumí, tak ze strany církve, která má místo na starost. Bohužel od té doby se na kostele změnil pouze zmiňovaný zámek. „Se smutkem musím uznat, že se stále nic neděje. Akorát udržujeme okolí, ale co se týče kostela nic. Vzhledem k tomu, že stavba není ani v našem vlastnictví, je to o to těžší. Nerada tam kohokoliv pouštím, protože kostel je ve špatném stavu a případné zranění by znamenalo akorát problémy pro nás,“ ve zkratce popsala situaci starostka Záchlumí Šárka Trávníčková.

Jak dále dodala, v dnešních dnech již obec Záchlumí nevlastní ani funkční klíče od zámku. „Klíče zde sice máme, ale již nejsou aktuální. Ikdyž na druhou stranu je vlastně ani moc nepotřebujeme. Jak jsem již řekla, nejedná se o objekt obce a z možných návštěv by se mohly klubat pouze problémy. Kostela je ale škoda.“

Co se týče právoplatných majitelů, tedy zástupců ze strany církve, během vzniku článku se s nimi nepodařilo spojit. Celou záležitost budeme do budoucna i nadále sledovat.