Místo se za pomoci města opět zazelenalo. Zástupci Boru ovšem do budoucna přemýšlí o opětovném využití, které by do města přineslo sportovní novinky. Ve hře je hned několik možností včetně Skateparku, Street workoutového hřiště, či Inline dráhy. „Zastupitelstvo se o této záležitosti poměrně dlouho radilo a nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme oslovit i veřejnost. Proto vzniklo dotazníkové šetření,“ vysvětlil starosta Boru Petr Myslivec s tím, že hlas veřejnosti bude určitě brán v potaz. „Chceme vybudovat něco, co bude opravdu využíváno. Na druhou stranu se do areálu ale nevejde naprosto všechno. Ale něco, co ve sportovní nabídce města chybí.“

Dotazník, který je k nalezení na stránkách města potrvá až do konce září, v říjnu by mělo dojít na vyhodnocení a případnou realizaci, které se bude věnovat nové zastupitelstvo. Jak dále dodal starosta Boru, dvě zbudované tůňky v místě zůstanou i po výstavbě nového sportoviště.