„Spolky tady zatím vlastní zázemí nemají, a tak používají zasedací místnost v budově obecního úřadu,“ uvedla starostka obce Jana Svobodová.

Ve Starém Sedle působí několik zájmových spolků, v objektu proto vznikne několik kluboven, včetně sociálního zařízení. V horní části objektu vzniknou prostory, které by mohly sloužit v budoucnu k ubytování.

Na návsi v Darmyšli se rekonstruuje jeden z nejstarších domů ve vsi.
Jeden z nejstarších domů v Darmyšli bude jako nový

V současné době pracují dělníci na rekonstrukci interiérů, následovat bude fasáda.

První etapa rekonstrukce si vyžádá náklady přibližně 1,2 milionu korun, obec přitom získala dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2020 ve výši 400 tisíc korun.

Také druhou etapu přestavby objektu pomáhá financovat krajská dotace. Celkové náklady jsou přes osm set tisíc korun, dotace je půlmilionová. Veškeré ostatní práce financuje obec Staré Sedlo ze svého rozpočtu.