Odpoledne 30. 4. budou téměř všichni trávit u ohně, s opečeným buřtem a v očekávání, kdy se upálí konečně čarodějnice. Jednou s velkých akcí, spojenou s oslavami prvního máje, je Filipojakubská noc v muzeu. 

„Akce je pořádána již tradičně. Pro dospělé i děti. Dospělí si zde odpočinout a příjdou si užít volný den před státním svátkem. Pro děti je to den poznávaní a zasoutěžení, zkrátka den plný her," řekla Deníku pracovnice městského kulturního střediska Petra Maroszová. Program Filipojakubské noci bude nově přímo v muzeu. „Hry jsou umístěny do prostor muzea záměrně. Aby děti věděli o prostoru s historii a zábavou. Začíná se v recepci, kde si vyzvednou hrací kartičky, půjdou směrem do muzea a zastavují se u stanovišť, kde plní úkoly, za ně pak do kartičky dostanou razítko  na konci cesty malý dárek. Pokud budou chtít lidí po skončení programu pobýt v muzeu, čarodějnice jim namalují obličej. A ve dvou časových cyklech shlédnout pohádku. Na zahradě budou zvířata, jako koně, které povozí děti. A prezentují se zde psi z útulku. Na zahradě také bude ukázka lukostřelby. Lukostřelci zapálí ohniště vystřeleným šípem," upřesnila.

Podle starých zvyklostí se v předvečer prvního máje se vydali chlapci do lesa, usekli zde nejvyšší strom a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Většinou jde o smrk, který se oklestí a špičku ozdobí fáborky.  Celou noc májku pečlivě střeží, protože by ji mohli přespolní podříznout a ukrást. Dříve by takovou ostudu nikdo nepřenesl přes srdce. Někde se drží i takový zvyk, že chlapci nazdobí malé břízky pentlemi a vztyčí je před dům svých dívek.

Pálení čarodějnic na Tachovsku

Kde:         V kolik hodin:    Místo konání:        Co se bude dít:
Studánka    17 hodin            na návsi                  Pálení čarodějnic
Planá         18 hodin            koupaliště               Pálení čarodějnic
Svojšín        16 hodin           na návsi                  Stavění máje
Bezdružice    18 hodin          na návsi                  Stavění máje
Kladruby     18 hodin           v Kostelní ulici           Setkání pod májkou
Tachov        15 hodin          na dětským hřištěm    Rapotínská májka
na Rapotíně