Jiné zdroje hovoří o tom, že toto pojmenování si Mže vysloužila kvůli přilehlým skalám, které tvořily temný koridor. Ale o skutečné podstatě názvu můžeme jen dlouze polemizovat.

Jedním z odkazů na trampskou historii řeky je kniha Dobrodružství na Černé řece.

Hrbek a trampové

Mnoho vzpomínek na původní řeku se dochovalo v knize plzeňského spisovatele Rudolfa Hrbka. Kniha nese název Dobrodružství na Černé řece a vypráví příběh několika kamarádů, trampů, kteří se vydají hledat na řeku dobrodružství. Chlapci na řece zažívají idealistické chvíle plné romantiky a odklonění od drsné přítomnosti hospodářské krize v meziválečném období. Autorův pohled je popsán poněkud z levé strany a kniha ukrývá mnoho politických odkazů.

Krása řeky ovšem nebyla politikou zničena. O tom dokládá například následující citace: „Tam, kde se vléval malý potůček do temné řeky Mže, měla svoje tábořiště trampská osada Černá řeka. Málokde se našlo tak půvabné zákoutí, ukryté v moři nekonečných lesů. Potůček pospíchal z vysokých strání hlubokou strží k řece mezi osamělými balvany. Když konečně seběhl z kopců na malou rovinku pod staleté sosny, narazil na překážku. V cestu mu postavili malou hrázku z několika balvanů na studánku. Voda, čistá jako křišťál, se však nedala zadržet. Přeskočila překážku a ještě rychleji se rozeběhla k řece. Pod obrovskou osamělou sosnou došlo ke splynutí. Řeka ani neucítila studený pramínek vody a valila se dál."

Tato ukázka popisuje setkání Ladislava, hlavního hrdiny příběhu, s Černou Řekou. Autor s neuvěřitelnou lehkostí líčí krásu zdejší přírody.

Romantika pod hladinou

Další ukázka popisuje romantiku trampského života a setkání s všední realitou obyvatel žijících podél Černé řeky. „Vor zmizí v zeleni vrb, posádka se tuží. Honza s Pepíkem postrkují dlouhými bidly po proudu. Tomáš sedí na zádi s nohama ve vodě a bystře se rozhlíží po okolních stráních. Už urazili pár set metrů, řeka je tady lemována pěknou loučkou. Tomáš najednou zahlédne na stráni červené skvrny. ,,Kluci, koukejte, támhle sekají ženský trávu." Opravdu, na příkré stráni mezi stromky několik žen v červených sukních se ohánělo srpy. Pepík se hbitě narovnal a zastínil si rukou oči proti prudkému slunci. ,,No jo, to jsou, kluci, ženský z Malovic. Mají to blbý," lituje po svém."

Kniha o dobrodružstvích trampů na Mži zavede čtenáře na místa, která dnes ukryla vodní hladina přehrady. Místa, kde dříve byly ve skalnatých údolích loučky, které sloužily k zemědělské činnosti obyvatelům z přilehlých vesnic, jsou dnes nenávratně ukryta pod vodou přehradní nádrže.

Rudolf Hrbek se řece Mži nevěnoval pouze v knize Dobrodružství na Černé řece. Tento plzeňský rodák (1909 – 1994) napsal také knihu Údolí překvapení, ve kterém popisuje příběhy rybářů, kteří se po roce 1945 vracejí na Černou řeku. Z jeho díla známe také knihy Neklidná řeka, Družina černého pera, či Bublich je zase mezi námi.

Obce blízko Černé řeky

Vranov u Stříbra

Na protějším břehu od Butova se rozprostírá kemp, který náleží nedaleké vesnici Vranov. Ves byla poprvé dokumentována v roce 1231, když se obec stala předmětem obchodu vlastníka klášteru Osek a kupujícího kláštera v Kladrubech. Název je s největší pravděpodobností vzpomínkou na jednoho z dřívějších majitelů (Vran, Vraný, Vrána… ). V průběhu dalších období byl Vranov v majetku různých zemanů až do roku 1532, kdy se ves stává majetkem Stříbra. Během 19. století se Vranov stal osadou Sulislavi, v roce 1976 vzniká jako samosprávná obec, za krátkou dobu se opět připojuje k Stříbru a od roku 1992 je definitivně samosprávnou obcí.

Blahousty

První záznamy o obci pocházejí z roku 1247. Nad vsí stávala tvrz, která byla v roce 1318 zničena a stala se předmětem soudního sporu. Tvrz byla později obnovena a následně opět zničena a její pozůstatky se nedochovaly. Do roku 1848 byly Blahousty součástí panství Třebel – Trpísty. Od 20. století po výstavbě dráhy z Pňovan do Bezdružic má obec svoji zastávku. Obec byla samosprávná do roku 1960 a poté se stala osadou Erpužic, kterým náleží dodnes. V obci Blahousty je v současné době vyhlášená rekreační oblast určená chatařům. Pro klid a krásu jsou Blahousty vyhledávanou destinací na řece. Zhruba dva kilometry od železničního mostu se nachází Úterská zátoka, ve které se vlévá do nádrže Úterský potok. Další zajímavostí v okolí je tzv. Nový most, který spojuje Čerňovice a Pňovany.

Malovice

Jedna z prvních informací pochází z roku 1371, když se v Malovicích psal jakýsi Habart. Ves byla v průběhu středověku v majetku různých zemanů. Od 17. století se většinová část obce s dvorem a ovčínem stala majetkem trpístského panství. V průběhu meziválečného období byla převážná část obce obydlena německým obyvatelstvem. Známou osobností, jež měla v Malovicích rodiště, byl proslulý architekt Karl Ernstberger. Do roku 1960 byly Malovice samosprávnou obcí a se vznikem okresu Tachov se staly osadou Erpužic, kterým náleží dodnes. Dominantou návsi je malá kaple s čtvercovým půdorysem a lípa, která byla údajně vysázena na počest vzniku Československé republiky v roce 1918.

______________________________________________

Zdroje:
Hrbek, Rudolf. Dobrodružství na černé řece. 1969. Plzeň. Západočeské nakladatelství.
Baxa, Václav a kol. Stříbrsko na starých pohlednicích. 2004. Hostivi­ce. Baron.


Příští díl našeho seriálu bude věnován železničnímu mostu na trati Pňovany – Bezdružice.

Jan Václav