„Schválili jsme zatím záměr prodeje pozemků, teď běží patnáctidenní zákonná lhůta, při které se může přihlásit prakticky kdokoli," upřesnil místostarosta obce Antonín Míček.

O pozemky v okolí svého areálu, o dva rybníky a o obecní obchod projevila zájem firma Agročas. Pozemky totiž navazují na její areál, který chce společnost zvelebit a otevřít veřejnosti. Původní záměr byl ale okleštěn, firma nakonec nepožaduje odkoupení obchodu a pozemku pod ním. „Záměr tedy zní na prodej dvou rybníků a částí přilehlých pozemků," uvedl místostarosta.

Pro prodej hlasovalo pět lidí ze sedmičlenného zastupitelstva, jeden byl proti a jeden byl z jednání omluven.

„Rozhodnutí zastupitelstva se nám samozřejmě líbí," komentoval hlasování prokurista Agročasu Václav Posavád. „Teď budeme čekat, až uplyne patnáctidenní zákonná lhůta," dodal s tím, že pak se začne připravovat smlouva o smlouvě budoucí.

Posavád potvrdil, že společnost již nemá zájem o obchod, ale jen o rybníky a nezbytně nutné pozemky kolem nich. Obec za ně dostane pět milionů korun, které budou použity na dokončení kanalizace. Splašky totiž tečou do jednoho z rybníků, které chce Agročas rekultivovat. Rybníky se pak stanou součástí odpočinkového areálu, který bude volně přístupný.

Kromě zvelebení rybníků a jejich okolí chce firma opravit zámeček, postavit novou administrativní budovu a provozovny, v nichž by se praktikovalo ekologické zemědělství a výroba biopotravin. Současná asfaltová plocha se promění v relaxační zónu, zmizí ocelokolny a čerpací stanice. Záměr prodeje pozemků a přebudování areálu vyvolal mezi některými obyvateli Částkova vlnu diskusí a pochybností, kdy se v některých případech hovořilo i o tom, že zde vznikne terapeutické centrum pro léčené narkomany a pedofily. Tyto spekulace však představitelé firmy vyvrátili.

Čtěte také:

Částkovští: nechceme pedofily
Částkov: třetí veřejné jednání a opět žádné rozhodnutí