Tato obec se rozkládá nad údolím Kozolupského potoka a nalázá se v polovině cesty mezi Konstantinovými Lázněmi a Stříbrem. První písemná zmínka o vzniku obce se váže k roku 1115, kdy byla darována kladrubskému klášteru. Nejvýznamější historickou památkou Cebivi je barokní zámek složitého stavebního vývoje. V jeho místech stávala původní trojdílná gotická tvrz, v první polovině 16. století renesančně upravená.

Barokní přestavbu započali po získání Cebivi Löwensteinové. Záměr ale zůstal nedokončen. V sedmnáctém století byla dostavěna jen západní část objektu a v podstatě tato podoba zůstala dodnes. Obecní znak vznikl pomocí upravených figur, převzatých z erbů nejvýznamnějších držitelů osady a současně stavebníků zdejšího zámku – hrabat Wrtbů a knížat Löwensteinů. Erb vytvořil heraldik Miroslav Pavlů ze Zlína. Znak byl schválen Lubomírem Zaorálkem v červnu 2003.