V sobotu toto ocenění broumovští v jednom zdejším hostinci oslavili. A s náležitou vážností. Pilo se až do rána.

„Zelená stuha není o tom, pečovat o zeleň jeden, dva roky. Snažíme se o to již léta. Velkou zásluhu na tom mají i naši občané. To, jak se každý snaží udržovat svoje pozemky, přispívá k celkovému obrazu naší vesnice. Není to tedy jen o tom, co dělá obecní úřad. Tato cena je hlavně pro naše obyvatele," řekl nedávno starosta Ondřej Liška.

Obec získala spolu s oceněním i 400 tisíc korun. Částka půjde na úpravu okolí staré školy. Ta by měla v budoucnu sloužit jako obecní úřad.