Tento nárůst vychází z cenového vzorce pro výpočet vodného a stočného platného na území sdružení od roku 2011. Ten byl navržen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007,“ vysvětlil výpočet vodného a stočného Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Průměrná cena vodného a stočného pro následující rok bude 60,20 korun. K této ceně je pro obyvatele ještě třeba přičíst DPH, které pro příští rok vzroste z 10 na 14 procent, celkem tedy 68,62 korun. „I přes toto navýšení zůstává průměrná cena vody včetně daně z přidané hodnoty v rámci našeho sdružení pod hranicí sedmdesáti korun, jako jedna z mála v České republice,” doplnil Hora. I při porovnání s okolními regiony zůstává tato cena pořád výrazně nižší, přitom se sdružení daří realizovat z takto získaných prostředků každý rok řádově sto až dvě stě milionové investice do obnovy a rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.

Podle jeho vyjádření má vliv na zvýšení vodného a stočného růst ceny nákladů. „Jedná se elektrickou energii, surovou vodu i dopravní náklady. K tomu je třeba přičíst i zvyšující se náklady na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Požadavky Evropské komise, zahrnuté do tohoto cenového vzorce, totiž směřují k budoucí samofinancova­telnosti systémů obnovy a rozvoje infrastruktury, bez dotačních podpor,“ dodal Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které vodovody a kanalizace pro sdružení obcí provozují.