Velké rozčarování a zklamání pociťují obyvatelé Domova pro seniory v ulici U Penzionu v Tachově. Důvodem jejich smutku je nový ceník služeb, který stanovilo tachovské centrum sociálních služeb.

„Ceny jsou prostě nehorázné. Jak po nás někdo může chtít, abychom zaplatili dvanáct korun jenom za to, že vytočí telefonní číslo a přidrží nám sluchátko u ucha,“ poukazuje předseda výboru obyvatel domova pro seniory pětašedesátiletý Václav Novák.

V domově žije čtvrtým rokem. Kvůli zablokované páteři a rozsáhlé artróze je na péči personálu závislý stále více a více. „V současné době už potřebuji, aby mi byla strava donášená na pokoj. I za to se tady musí platit, a to sto dvacet korun za den,“ poukazuje Novák.

Měsíčně pobírá důchod 10 tisíc 700 korun. „Přes osm tisíc zaplatím za pobyt a stravu. Když k tomu připočítám donášku stravy a ošetření nohou, na běžný život mi zbyde jenom dvanáct stovek, tedy čtyřicet korun na den. A to jsou tady lidi na tom ještě hůř. Ty ceny jsou doslova likvidační,“ dodal Václav Novák.

Stanovit ceník činností umožňuje pokytovatelům sociálních služeb zákon. „Ve výši cen nás nijak neomezuje. Určitě toho ale nezneužíváme. Při vypočítávání cen vycházíme z průměrného platu personálu a časové náročnosti poskytovaných služeb. Jinde jsou ceny nabízených služeb i dvojnásobné,“ uvedla sociální pracovnice tachovského domova pro seniory Simona Peteříková s tím, že ceník je žadatelům o ubytování předkládán při sepisování služeb. „Sami si tak mohou určit, jaké služby budou požadovat,“ dodala.

Obyvatelé domova si mohou požádat o příspěvek na péči. „Pokud bude přiznán, bude jim zaplacená částka za základní činnosti péče vrácena,“ zdůraznila sociální pracovnice.

Václav Novák už o příspěvek požádal několikrát. „Pokaždé mi ale žádost byla zamítnuta. Prostě jsem dostal málo bodů,“ pokrčil rameny.
V ceníku se objevují i další, podle některých obyvatelů nesmyslné položky.

„Například devadesát korun za dohled při celodenní hygieně. To už by přece mělo vycházet z pracovní, a tedy placené náplně personálu,“ podivil se další z obyvatelů domova, který ale odmítl sdělit své jméno. „Nechci tady upadnout v nemilost,“ zdůvodnil.