Pokračovalo se expozicí věnovanou škole a zatím poslední výstavka o loňských vánocích byla věnována rukodělným pracím pod názvem Háčkované vánoce. Expozice ještě není úplně dokončena, ale jak říká starosta Miroslav Plincelner - protože je to vše takový živý materiál, nebude asi hotovo nikdy. Každopádně už je muzeum po předešlé domluvě přístupné. ,,Postupně zde budou i další výstavy, vše je zatím v jednání a a připravuje se rozšíření výstavních prostor," uvedla Martina Janotová, která v Černošíně vede Informační centrum. To by se také postupně mělo přemístit do prostoru muzea, kde kdysi bývala fara a také volnočasové centrum.

Jen u muzea však možná nezůstane, nový starosta Miroslav Plincelner, který se opět vrátil na radnici, má do budoucna velké plány. "Muzeum je jen začátek, uvažujeme v těchto prostorách zřídit místnost jako Infocentrum, to by mohlo být hned v části u vstupních dveří. Venkovní prostor je už nyní využíván pro menší kulturní akce například pro farmářské trhy nebo Městské slavnosti. Rodiče s dětmi zde mohou využívat dětské hřiště. Připravuje se ještě rekonstrukce dřevěných vrat, která prostor zcela uzavřou a zvýší bezpečnost návštěvníků. Na dokončení také čeká další část fasády a je nutné postupně pokračovat v drobných opravách budovy. V Černošíně je stále co dělat, město koupilo budovu Nákupního střediska, a tak je o další práci postaráno. V možnostech využití musíme stanovit priority a určitě se také zeptáme na názory občanů. Rozhodnutí koupit padlo i z důvodů, že jsme nechtěli čekat, až bude budova zničená, nebo ji koupí nějaký podnikatel pro činnost, jež by nám nemusela vyhovovat. Na posledním zasedání ZM byl schválen plán investic a stavebních prací na rok 2015 a 2016. Plán počítá s pracemi nejen v Černošíně, ale stranou nezůstanou ani osady, které k Černošínu přísluší. Věřím, že se bude dařit a při konečném zúčtování si budeme moci říct, že to byl dobrý počin," uvedl starosta.

I černošínská zeleň prý zaslouží obdiv. "Máme zde ve městě také úžasné dřeviny, o kterých moc veřejnost neví, upozornil nás na ně botanik Václav Větvička, který zde pobýval," uvedl Plincelner, který věří, že i tyto věci je potřeba návštěvníkům ukázat a pozvednout ze zapomnění.

Vidí i nové možnosti v dalších nevyužitých prostorech. "Kousek od úřadu je volný prostor s parkovištěm s rozpadající se stodolou a mám v hlavě takový plán, že by se tam dalo udělat výsuvné víceúčelové pódium, mohly by se tam pak konat třeba koncerty, divadla a podobně, takový malý přírodní amfiteátr, mohlo by se tam i přesunout konání programů na místní pouť. Za domem s pečovatelskou službou by bylo pěkné vybudovat pro seniory odpočinkovou zónu s lavičkami a kondičními prvky. Celkově se zde dá udělat mnoho, je to ovšem ale i o penězích a o nápadech. V neposlední řadě ovšem také chuť něco smysluplného dělat," říká Plincelner.

"Pokusíme se ještě získat nějaké finanční prostředky z dotačních titulů. Ale nechci vše stavět jen na dotacích. Musíme si ujasnit co chceme a co potřebujeme. Jsem rád, že zde byl i poslanec Václav Votava, zajímal se o stav věcí ve městě a přislíbil pomoc pokud o to budeme stát," dodal starosta Černošína.

Martina Sihelská