Než se vůbec maškary do ulic vydaly, dobouchaly se na radnici, kde si od starosty vyžádaly klič od města a vlajku. Pak už nic nebránilo tomu, aby se vydaly vstříc masopustním radovánkám.

Téměř u každého domu bylo přichystáno drobné občerstvení. Škoda, že zdejší masky neuspořádaly soutěž o nejlepší vdolek. Jistě by bylo z čeho vybírat.

Když se dosyta najedly, popily alkoholu a zatančily, vydaly se o dům dál.