Předchozí
10 z 11
Další

Památník v Pavlově Studenci
Kamenný pomník v podobě sloupu s nápisy a dalšími prvky nechal vystavět doktor práva Josef Böttger, jako projev díků za podporu při stavbě patnáctikilometrové regionální silnice z Pomezné do Zahájí. Po letech se památník dočkal obnovy, o kterou se zasloužila obec Obora a nyní v jeho okolí jsou také lavičky a informační panely. Pavlův Studenec je zaniklá obec, kde ale ještě v roce 1921 žilo v celkem 218 usedlostech něco přes 1 400 obyvatel.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Odpočívadlo na státních hranicích
Zlatá cesta, která ve středověku spojovala Norimberk s Prahou protíná česko-bavorské státní hranice přesně v těchto místech u Schmuckerhofu. Jde o těméř přesnou polovinu cesty. Zde se Zlatá cesta na své trase z Norimberku lomí o 6° a směřuje na Prahu. Tuto skutečnost symbolizuje monolit s názvem  „Norimberk- 6°- Prag“. Vytvořil ho akademický sochař Herbert Lankle.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Zasněžené lesní cesty
Kdo se vydá na procházku do příhraničního Českého lesa, musí počítat, že ještě koncem března jsou ve vyšších polohách lesní cesty pod sněhem.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Křížový kámen na státních hranicích
Turistický hraniční přechod Křížový kámen poblíž stejnojmenné přírodní rezervace. U přechodu je starý hraniční kámen s vytesaným křížem. Nedaleká rezervace chrání přirozenou podmáčenou horskou smrčinu na rašeliništi. Lesní porost je tvořen převážně smrkem různého stáří s příměsí buku, jeřábu a jedle.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Nejvyšší bod Tachovska
Bývalá vojenská věž sloužila jako stanoviště radiotechnického průzkumu Zpravodajské správy Československé lidové armády v době studené války. První dřevěná věž byla postavena někdy okolo roku 1963. Dnes je ocelová konstrukce volně přístupnou rozhlednou s pěknými výhledy na Šumavu, Slavkovský les a občas i na Alpy.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Místo zaniklé obce jsou dnes jezírka
Stoupa je další ze zaniklých obcí na Tachovsku. Dnes zde najdeme pastviny a v těsné blízkosti lesa uměle vybudovaná jezírka. Účelem je zadržování vláhy v krajině a tím zvyšování druhové pestrosti biotopu.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Jezírka obsadí brzy žáby
Důkazem, že vybudovaná jezírka plní svoji úlohu, je život ve vodě. Krom vodních rostlin a vodního hmyzu jsou brzo z jara v jezírku první nakladená žabí vajíčka. Zhruba po dvou týdnech se zárodek promění v malého pulce, který není nic víc než kulička s očima. Pulec v podstatě jen jí a roste, krom ocasu mu nejdříve narostou zadní nohy, pak přední. Žije ve vodě a dýchá ve vodě přes žábry. Po dokonalé proměně je z pulce žába, která dýchá vzduch.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Přes rašeliniště po hatích
Podkovák je přírodní rezervací a vrchovištním rašeliništěm. Jak takové vrchoviště vzniká? Důležité je pevné nepropustné podloží a dostatek vláhy s vysokou hladinou spodní vody. Ke vzniku rašeliny jsou nezbytné rašeliníky. Ty jako houba nasávají vodu a vylučují kyseliny. Ve spodních vrstvách není vzduch a dochází k rozkladu. Takto příroda vyrobí každý rok jeden až dva milimetry rašeliny. Vrchovištní rašeliniště jsou velice stará a hluboko mohou ukrývat tajemství i tisíců let. Jsou to konzervovaná pylová zrna vegetace, která zde kvetla v období po poslední době ledové. Přes rašeliniště vede haťový chodník.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

 

Lesní kaple, posel někdejšího osídlení
Lesní kapličku Kolmské Matky boží nechala postavit v roce 1890 majitelka velkostatku Lesná, Berta Širtingárová. Poslední pobožnost se tu konala v roce 1946 o Svatodušním pondělí. Naposledy byla kaple opravována v roce 1993 a to dílem potomků původních obyvatel.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Bobři, obyvatelé Vodního světa
Místy zaniklé osady Kolm, dnes prochází naučná stezka Vodní svět. Osada ještě před druhou světovou válkou měla jedno hospodářské stavení, pstruhové rybníčky, hájovnu a rasovnu. Dnes je zde výrazným obyvatelem náš největší hlodavec, bobr evropský, který na Lesním potoce vytvořil soustavu lagun a hrází.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Výhled na Mulcerův rybník
Rybniční soustava v Kolmu a její okolí je nyní chráněno jako přírodní památka Na Kolmu. Svět vody, vodních živočichů i rostlin můžete pozorovat z dřevěné vyhlídky.

Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zajímavosti z tachovského příhraničí.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal