Trubači Kolowratových lesů v sobotu krátce po poledni slavnostně zahájili Den Českého lesa. Po proslovech organizátorů i politiků následovala vernisáž výstavy k desetiletému výročí vyhlášení CHKO Český les s názvem Prvních 10 let. Osmý ročník Dne Českého lesa konaný letos na louce u Pernolce byl totiž věnován desátému výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český les.

Hlavní atrakcí připravené pro návštěvníky byl milíř na výrobu dřevěného uhlí a také malá kusová pec s předvedením tavby železa. Krom toho se na louce představila řada místních organizací, vystoupil divadelní soubor Komedyjanti a na závěr zahrál Dechový orchestr mladých.

O Plzeňském kraji jako o symbióze města Plzně a krásné přírody ve venkovských oblastech hovořil krajský hejtman Václav Šlajs. „Máme nejen krásnou Šumavu, ale také Český les. Jsem rád, že před deseti lety zde vznikla chráněná krajinná oblast. Když jsem tu loni projížděl na kole, vzpomněl jsem si na slova naší hymny, zemský ráj to na pohled. Ať je tedy Český les tím krásným rájem," popřál hejtman Šlajs.

U zrodu myšlenky vytvoření CHKO Český les stál Petr Smutný. „Práce na projektu jsme začali v roce 1992. V té době se připravovaly podobné projekty a my byli třetí v řadě. Před námi bylo Střední Poohří a Novohradské hory. Nakonec jako jediná CHKO byl vyhlášen Český les," uvedl k začátkům vzniku chráněné oblasti. Návštěvníkům oslav popřál také starosta města Tachova Jiří Struček. „Krom proslovů si užijte slunečného dne a hlavně této akce," řekl.

Atrakcí, kde se návštěvníci doslova zapotili, byla ukázka tavby železa. Kdo chtěl mohl si zkusit ovládat vzduchový měch. Podle obsluhy metr vysoké pece udělané ze žáruvzdorného jílu je možné vytavit z asi dvaceti kilo železné rudy za čtyři hodiny zhruba čtyři kilogramy železa, které je ještě obaleno struskou. „Je to těžké a navíc horko od pece i od slunce. Ale zajímá mne, jak se železo taví," řekla Deníku desetiletá Ivana, která si zkusila ovládat měch, a na akci zavítala s rodiči z Kostelce.

V rámci Dne Českého lesa se také představili kováři i řezbáři a kamenosochaři. Pro děti byly připraveny soutěže. Své znalosti si mohly ověřit v rámci Dne s Lesy ČR. Vyzkoušely si sochání z tvárnic a obratnost prověřily v lanovém centru, které nachystala záchranná služba Royal Rangers.

Návštěvníci přihlíželi i dominantě oslav, rozebírání milíře, kde uhlíři pálili týden předem dřevěné uhlí. „Nejprve se musí odházet vrchní vrstva hlíny, pak je možné vyhrabat dřevěné uhlí z milíře. Poznáte, že jde o kvalitní uhlí, krásně zvoní a nešpiní," popsal uhlíř Jiří Kadera, který se uhlířskému řemeslu věnuje.

Kusy vyrobeného dřevěného uhlí se pak pro mnohé také staly suvenýrem a vzpomínkou na Den Českého lesa.