Místa zde křižuje několik naučných stezek a cyklotras. Vede tudy například Naučná stezka Přimda, Vyhlídková naučná stezka či cyklotrasa 2038. Trasy je možno různě kombinovat, případně procházet lesy lesními cestami. Známky těžby dřeva jsou sice z dřívějška patrné, ale v současné době vaše oko potěší kromě již zmíněných krás také spousta lesních oplocenek plných nových stromků.

Mezi zdejší zajímavosti patří přírodní památka Kolowratův rybník, na jehož okraji je rašelinová plocha, kde žije vzácná rosnatka prostřední a okrouhlolistá. Kolem rybníka poletuje velké množství vážek, kterých zde bylo zaznamenáno na 15 druhů.

Přírodní památka Kolowratův rybník | Video: Deník/Monika Šavlová

Pokud se do míst vypravíte, chovejte se, prosím, ke zdejší přírodě s úctou a ohleduplně.