Důvodem k uzavření, které podle informací zveřejněných na městském facebookovém profilu potrvá do konce listopadu, je dlouhodobě plánovaná oprava jezu u mlýnského náhonu. Ten začne dodavatelská firma rekonstruovat od začátku příštího týdne. Uzavřený úsek cesty je první částí stezky do Světců. Lidé místo ní mohou využít cestu přes tachovská sportoviště.