K hlavním cílům stavby je zřízení bezbariérového nástupiště, přičemž tzv. nástupištní hrana bude ve výšce 55 centimetrů nad kolejí.

„Zřízení nástupiště vyvolá úpravy kolejiště. Kolej číslo tři se zkrátí, změní na kusou a na koncovém zhlaví dopravny se odstraní její propojení do koleje číslo jedna,“ detailně popsal mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

V souvislosti s tím bude rekonstruována první výhybka a železniční svršek v navazujících úsecích. Jak dále uvedl mluvčí SŽDC, v plánu je rovněž rekonstrukce sociálního zařízení pro cestující, výstavba přístupových chodníků a několika parkovacích stání.

„Stavba také obsahuje zrušení jímky na vyvážení a zřízení kanalizační přípojky do splaškové kanalizace města a náhradu nefunkčního propustku dešťovou kanalizací pod kolejištěm dopravny,“ doplnil Illiaš s tím, že v současné době je stavba ve fázi připomínkového a schvalovacího řízení, práce by měly být zahájeny v září letošního roku.

Rekonstrukci prodělává také jednokolejná železniční stanice v Konstantinových Lázních. Jak Deníku řekl starosta obce Karel Týzl, nástupiště změní podobu, ale zůstane bezbariérové. „Také tady měnili kolejiště a opravovali toalety pro veřejnost,“ doplnil starosta.

S novým nástupištěm v Konstantinových Lázních se setkají cestující už po skončení výluky, která je v současné době kvůli rekonstrukci viaduktu.