Starostkou jste jen pár dní. Jak se v nové funkci cítíte?

Pocity jsou to smíšené. Samozřejmě mě potěšilo, že jsem dostala důvěru, ale zároveň cítím i velkou zodpovědnost. Nyní přebírám od někdejšího starosty věci za posledních šestnáct let a zdaleka nejsme u konce. Mezi tím už přibývá práce nová. Je toho poměrně hodně, ale nestěžuji si.

Říkáte, že přebíráte obrovskou agendu předchozího starosty. Máte už určitou představu o tom, v jakém stavu město je?

Vzhledem k tomu, že jsem byla dvě předcházející volební období v zastupitelstvu, tak i z tohoto pohledu určitou představu mám. Co se týče finanční stránky, město hospodařilo dobře a je nezadlužené. Je pravda, že si letos vzalo úvěr na opravu teplovodů, musím však říci, že to nepovažuji za zadlužení města, protože se v dané lokalitě zkvalitní topná soustava a provozovatel bude městu platit vyšší částku za pronájem této teplovodné soustavy. Naopak. Město má i další fondy – rezerv a památek.

Budujete teplovody, máte představu o tom, co byste chtěla vybudovat dále?

Teplovody jsem podědila. Byla to rozhodně akce nezbytná a nutná. Staré teplovody byly už skutečně nevyhovující. Jsou i investiční akce, které jsou těsně před dokončením. Jedna z nich je například oprava kostela ve Vysokém Sedlišti. Dále jsou připravené některé dotační tituly. Jedním z nich je i zhruba šestimilionová dotace pro školu na náměstí na zkvalitnění výuky. Počítáme i s dotacemi na sběrný dvůr. Tam to bude asi osm milionů.

Vraťme se k vaší původní profesi. Jak se dá, v uvozovkách, napasovat práce kantora na funkci starostky?

Tak určitě starosta musí umět komunikovat s lidmi. A myslím si, že devatenáctileté působení ve školství vám dává docela dobrý odrazový můstek. Věci nové, tedy chod a administrativu města, musím ještě poznat.

Šla jste do voleb s tím, že vás lidé zvolí, nebo jste byla, jak se říká, do poslední chvíle na vážkách?

Své působení na radnici jsem nespojovala výhradně s pozicí starostky. Záleželo na síle mandátu, který ve volbách obdržíme. Projevem veřejného mínění byly výsledky voleb, kde ODS získala nejsilnější mandát. Logicky jsem tedy aspirovala na tuto funkci.

Máte už představu o tom, co by jste chtěla změnit?

Já se teprve rozhlížím, takže ode mě nemůžete zatím čekat prohlášení typu: „Tohle je špatně. Tohle bude jinak.“. To si v žádném případě netroufám říci. Možnost něco zlepšit vidím kupříkladu v organizaci městských služeb. Tím ale nechci říci, že by služby pracovaly špatně. Situace ve městě se mění a je nutné, aby se měnila i ve službách.

Planá má své bolavé místo. Je to Náměstí Svobody a blízké okolí, kde je několik heren a s tím spojený nepořádek. Jak tento problém, na který občané často poukazují, chcete řešit?

Je pro nás důležité, aby byl na náměstí klid a pořádek Chceme více spolupracovat se státní policií. Samozřejmostí je ale i naše podpora především prostřednictvím městské policie.

Chcete omezit množství heren?

Určitě ano. Čekali jsme na zákon, který vyšel až letos v létě. Do té doby mohla města regulovat výherní hrací automaty, ale nemohla regulovat videoloterijní terminály. Pakliže bychom šli do nějaké regulace před tím, než vyšel v platnost zmíněný zákon, stalo by se, že provozovatel heren by pořídil jiné přístroje a ty už by město nemohlo regulovat vůbec. Budeme to určitě řešit. Ovšem nedělám si iluze o tom, že bychom herny úplně zlikvidovali. Myslím si, že omezíme jejich počet a stanovíme jasné lokality, kde si město nepřeje, aby herny byly. Tím jsou blízká okolí škol nebo památková zóna.

Častokrát diskutované téma je i parkovaní na náměstí? Jak se stavíte k tomuto problému?

Dva roky jsem se touto problematikou zabývala na zastupitelstvu. Nemyslím si, že na náměstí je málo parkovacích míst. Když si prohlédnete jiná města a porovnáte je s naším, uvidíte, že my máme parkovací plochu poměrně velkou. Ráda bych změnila systém placení parkovného. Vadí mi například, že řidiči, kteří nemají na parkovišti zaplacená místa, je využívají jako odstavnou plochu. A naopak lidé, kteří si jdou jen nakoupit musí platit dvacet korun. Na náměstí by měly být parkovací automaty. Pořizovací náklady se určitě vrátí a aby to byl systém dokonalý, je nutná součinnost městské policie.

Když se vrátíme zpět k vaší kandidatuře. Jak se na ní tvářila rodina?

Moje rodina mě podporovala. Řekla jsem jim, že pokud se stanu starostkou, tak to pro ně znamená, že některé mé povinnosti přejdou na ně. Souhlasili. Nyní už mají za sebou čtrnáct dní, kdy se vracím v sedm hodin večer, za tmy. Zatím neprotestují.