Jak se cítíte ve své nové funkci?

V naší obci žiji více než třicet let. V minulém volebním období jsme pracoval jako předseda finančního výboru. Dění v obci tedy znám a není mi cizí. Díky tomu jsem byl i seznámen s problémy naší obce.

Jak časově sladíte funkci starosty i soukromé hospodaření?

Přes zimu není v oboru zemědělství které já provozuji tolik práce. V případě že zjistím, že funkci starosty lze vykonávat i jako neuvolněný, podám návrh zastupitelstvu obce . Myslím, že by to byl i finanční přínos pro naši obec.

Kandidoval jste do voleb již s úmyslem stát se starostou?

Již při minulých volbách jsem získal jen o jeden hlas méně, než pozdější starosta. Nyní jsem do toho šel s tím, že pokud bych obdržel dostatečný počet hlasů, tuto funkci bych přijal. Práce s lidmi mě baví a mám lidi rád. Také rád jednám se všemi na rovinu.

Jste pro vás v nové funkci. Máte se co učit?

Člověk se učí pořád. Není nutno znát všechny zákony, ale vědět, kde je najít. Dnes se některé zákony mění tak rychle, že je často neznají ani sami právníci.

Už jste řešil na vašem postu nějaký konkrétní problém?

V pátek jsem změnil pracovní dobu našeho obecního úřadu z důvodu umožnit občanům vyřídit si záležitosti i po jejich pracovní době. Prodloužili jsme úřední hodiny v pondělí a ve středu až do půl šesté odpoledne.

Jaké jsou nyní vaše priority ve vedení obce?

V první řadě je to sestavení a poté schválení návrhu rozpočtu obce. Také chceme pokračovat v rozdělané práci. Například dokončit úpravy na místní střelnici a dokončení prací na místních fotbalových kabinách.