Je jím jednatřicetiletý Jiří Šmejkal. Ten ve této funkci nahradil dosavadní starostku Václavu Květoňovou. Úřad starosty bude vykonávat jako neuvolněný, jeho hlavní pracovní činností je finanční poradenství.

Jak se cítíte v nové funkci?

Dobře. Ale je to pro mne neočekávaná situace. Přesto se hodlám ujmout tohoto úřadu zodpovědně.

Proč je to pro vás neočekávaná situace?

Původně jsem si myslel, že budu maximálně místostarostou. Osobně jsem podporoval dosavadní starostku Václavu Květoňovou.

Jak se tedy stalo, že jste se stal starostou?

Sice jsem se tady narodil, ale lidé mě moc neznají. Možná je to tím, že jsem zde moc nezdržoval. Zřejmě mezi lidmi převážila myšlenka, že je zde zapotřebí nová, mladá krev. Někdo, kdo není zatížen dosavadními vztahy v obci.

Jaký bude váš první krok v novém úřadě?

Chci se pokusit získat zpět budovu současné pošty. Ta je nyní v majetku státu, ale dříve tento objekt patřil naší obci.

Co dál? Jaké máte další plány?

Je jich hodně. Například je to zpracování projektu na vybudování nových chodníků, které nám tady zatím chybí. Také je to oprava obecních cest a domů. V nich plánujeme zřídit několik nových bytových jednotek.

Toto ale přeci nezvládnete vlastními finančními prostředky.

To ano. Budeme kvůli tomu žádat o dotace jak na projekty, tak na samotnou výstavbu.

Už jste řešil nějaký konkrétní podnět z řad občanů obce?

Ano. Už jsem bohužel musel řešit anonymní stížnost na zanedbání péče o psy. Také jsem již probírali letní slavnost o příležitosti padesátého výročí založení zdejšího fotbalového oddílu. sraz rodáků obce. Obě tyto akce se budou konat příští rok v létě.

Co vás ve vaší funkci ještě čeká do konce letošního roku?

Tím nejdůležitějším bodem je schválení rozpočtu obce na příští rok. Jeho návrh je již zpracován a dokonce již vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo bude o něm rozhodovat v půli prosince.

Existují nějaké změny v obci, které byste chtěl prosadit?

Ano. Je to zejména zefektivnění výnosů z obecního majetku. To znamená, že budeme například přehodnocovat některé nájemní smlouvy.