V Broumově ovšem chystají další chodník, a to při komunikaci ve směru na Chodovskou Huť. V současné době je záměr ve fázi vykupování pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce. Poté se chodník v této okrajové části obce Broumov bude připravovat projekčně. Kromě nového chodníku zde bude také kompletně opraveno a přeloženo veřejné osvětlení.