„S ohledem na klimatické podmínky se bude pokračovat v příštím roce. Předělávat se zde bude veřejné osvětlení. Kabel je již položen, ale další práce na osvětlení pokročí, až bude chodník kompletně dokončen,“ uvedl místostarosta Martin Záhoř s tím, že vybudovat je třeba ještě vjezdy a odstavný záliv, který by využívali rodiče vozící děti do základní školy v Gagarinově ulici autem.

Tyto úpravy jsou v současné době ve fázi projektových příprav. Zmíněné veřejné osvětlení zatím nemá chodník žádné. Už desítky let jsou totiž lampy na protější straně ulice, kde ale cesta pro pěší žádná nevede. „Chceme proto nové moderní veřejné osvětlení umístit na stranu s novým chodníkem,“ doplnil místostarosta.

Stříbrská radnice připravuje úpravy dalších místních komunikací, například v ulicích Ořechová a U Kaple, kde se počítá s napojením těchto ulic na tzv. těchlovickou výpadovku.