Městys Chodová Planá má oficiální vlajku. Zařadil se tak mezi další obce a města, která takový symbol mají, jako například Tachov, jež novou vlajku má od loňského léta. „Je to prestižní záležitost," říká o možnosti mít vlastní vlajku starosta městyse Ctirad Hirš. Vlajka byla schválena na jednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začátkem tohoto měsíce. Nyní městys čeká na oficiální předání písemnosti 
v Parlamentu potvrzující schválení. „Poté necháme vlastní vlajku vyrobit a viset bude samozřejmě při všech slavnostních příležitostech ať už celostátního charakteru tak i při slavnostech pořádaných Chodovou Planou," poukazuje starosta s tím, že návrhem od heraldika se zabývalo zastupitelstvo a to také návrh na novou vlajku schválilo.

Městys Chodová Planá má a používá historický znak městečka v podobě červeného štítu. „V něm je heraldicky doleva, to jest z pohledu pozorovatele doprava, obrácený stříbrný vzpřímený lev se zlatou zbrojí držící zlatým hrotem zakončené ratiště přirozené barvy se zlatým dvoucípým praporcem s červeným štítkem se stříbrným břevnem," uvádí k podobě, ze které návrh nové vlajky vychází, heraldik a vexilolog Jan Tejkal a dodává, že: „Znak městečka dokládá několik historických znakových pečetí, poprvé na konci šestnáctého století."

V publikaci Jana Pelanta s názvem Znaky západočeských měst a městeček z roku 1985 je o původu znaku uvedeno: „Podle některé literatury získalo městečko znak za vlády Ferdinanda I., který rád uděloval do městských znaků štítek s babenberským (rakouským) znakem, jenž najdeme i v chodovoplánském erbu. Jiná literatura předpokládá udělení znaku až od Rudolfa II. na konci šestnáctého století. Je pravděpodobnější, že Chodové Plané udělil znak již Ferdinand I. kolem roku 1538 za Pluhů z Rabštejna nebo spíše o několik let později, kdy městečko přímo podléhalo královské komoře," dále cituje historické souvislosti heraldik a pokračuje, proč je na vlajce lev bez koruny a s jedním ocasem.

„V tomto případě bychom jednoocasého nekorunovaného lva mohli pokládat za upravené vrchnostenské znamení českého krále a mohli bychom i převzít názor o původu štítku s babenberským znakem v chodovoplánském erbu."

Chodová Planá však dosud neměla vlastní vlajku podle zákona o obcích. Návrh vlajky byl nejprve vypracován v několika variantách v letošním roce a poté je koncem června schválilo zastupitelstvo městyse.