Nejvyšší ocenění v kraji získala Chodová Planá. „To, že máme Zlatou stuhu jsem se dověděl včera v Plzni, kam jsem byl pozván,“ informoval Deník starosta Chodové Plané Luboš Hlačík s tím, že samozřejmě je to radostná událost, která ale také zavazuje. „Postupujeme tak do celostátního kola, a ještě nás čeká další návštěva hodnotící komise, tentokrát se zde zdrží čtyři hodiny,“ dále řekl starosta. Minulý týden ve čtvrtek Chodovou Planou navštívila krajská komise, pro kterou městys připravil celou řadu ukázek a prohlídek. Mimo jiné byla možnost i nahlédnout do různých kronik a pamětních knih obce i spolků. Pro komisi byl připraven i vrtulník s možností na Chodovou Planou nahlédnout z ptačí perspektivy.

Do městysu se sjedou zástupci soutěžních obcí z Plzeňského kraje 12. srpna. „Teprve až zde se pak dozví jakou stuhu získali, tedy bude to pro ně překvapení,“ dodal Hlačík a zdůraznil, že je nutné pochválit všechny ty, co se na rozvoji městysu podíleli a připravili i program pro hodnotící komisi.

Po celé léto bude uzavřena silnice mezi Planou a Vysokým Jamným z důvodu rekonstrukce tří propustků.
Na léto se uzavře silnice mezi Planou a Konstantinovými Lázněmi

Zlatá stuha je nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.