„Je tam přechod pro chodce a ten musí být široký maximálně sedm metrů,“ poukázal chodovoplánský starosta Luboš Hlačík s tím, že komunikace první třídy byla v těch místech široká zhruba sedm a půl metru. Stavebníci tak museli posunout i obrubníky oddělující chodník od silnice směrem do vozovky a to tak, aby zúžení bylo plynulé.

Tím se částečně rozšířil prostor pro chodník, ale podle odboru životního prostředí z chodníku nesmí v tomto případě stékat voda na silnici první třídy. „Proto jsme zvolili variantu vsakování a také vytvoření travnatého pásu,“ dále řekl starosta a dodal, že zelený pás udělali položením trávníkového koberce ze vzrostlé trávy. „Rozdíl ceny mezi osevem teď na podzim a nutností osev opakovat a položením travního koberce byl malý. Když se nám to osvědčí, požijeme pokládání těchto koberců z trávy i při dalších pracích a to při rekonstrukci chodníku dál směrem na Planou,“ dodal.

Městys nechal zároveň s rekonstrukcí připravit prostor pod travnatým pásem pro budoucí vysazení dřevin. To umožní hlubší vrstva navezené ornice. S výsadbou se však počítá až po výstavbě obchvatu kolem Chodové Plané. Stavba chodníku vyšla na 1,6 milionu korun s daní a dotací pěti sty tisíci přispěl Plzeňský kraj.