Za jakých podmínek bude moci využívat TJ Slavoj Chodová Planá místní sportovní areál. To bylo jedním bodem valné hromady, která se konala v chodovoplánském kulturním domě minulý pátek. Dále sportovci hodnotili činnost Slavoje v loňském roce, přednesli plánované akce a ocenili šest členů za práci s mládeží.

Celkem bylo v loňském roce přihlášeno v šesti oddílech tělovýchovné jednoty dvě stě čtyři členů. Kromě běžných sportovních aktivit postavili novou dřevěnou klubovnu.

Prvořadým úkolem na letošní rok je bezesporu uzavření smlouvy na využívání sportovního areálu. „Právě na tom bude záviset činnost našich tří odílů, fotbalu, tenisu a nohejbalu,“ uvedl Libor Hlačík, který také poukázal na špatnou tréninkovou morálku. „Budeme zvažovat další činnost fotbalového oddílu u družstva B,“ dodal Hlačík.

Městys Chodová Planá a Slavoj čekají společná jednání ohledně užívání sportoviště. „Byl to zatím jeden z nejtěžších úkolů, co jsem na radnici, dát dohromady tento návrh smlouvy,“ řekl starosta městyse Chodová Planá Jan Volný.

„Nějaké smlouvy zde už existovaly a fungovaly, nicméně ta průhlednost a to, co bychom očekávali, tam nebylo,“ pokračoval starosta.
Ten předal na valné hromadě výboru návrh nové smlouvy. „Jde o uživatelskou smlouvu, kdy veškeré majetkové vztahy zůstávají na obci. To je údržba, platby za elektřinu a jiné. Ideální by bylo, kdyby si třeba Slavoj celý areál pronajal. Byť například za symbolickou korunu. To by měl být cílový model a stimul k přemýšlení do budoucna,“ navrhoval Volný. Areál by tak smluvně připadl Slavoji se všemi právy k využívání ale také s povinnostmi.

Sportovce trápí v současné době vandalové, kteří chodí do neuzamčeného areálu a rozhazují tam odpadky či rozbíjejí lahve.
Jeden z prvních kroků ze stany městyse tak podle slov starosty bude oplocení sportoviště. Za provoz bude odpovědný správce, který také bude dohlížet na pořádek.

Za práci s mládeží převzali v pátek na valné hromadě ocenění sportovci Světlana Ambrožová, Jiří Straka a Radka Krejzová. Dále byli oceněni Rudolf Rolko, Jan Toma a Kamil Gerneš.

Do sportoviště, které by měl TJ Slavoj nadále využívat, městys hodlá letos investovat částku milion pět set tisíc korun.