Jana Šimonovice, Jana a Mikuláše Nadrybů, Matěje Prokopa, Bartoloměje Schranovic a Jana Hrbka nechal Kryštof ze Švamberka popravit na Šibeničním vrchu u Boru. Šlo o šest členů Jednoty bratrské z Újezda u Domažlic. Událost připomíná pomník, který na pamětní desce uvádí jen jména čtyři. Zajímavostí je, že bratři Jan a Mikuláš Nadrybů pocházeli ze dvora U Rosochů, tedy statku, kde se 10. září 1652, narodil Jan Sladký Kozina.

Kronika města Boru uvádí, že usnesením rady z 15. května 1959 bylo schváleno místo a text pamětní desky pro památník upáleným Chodům z Kozinova Újezdu u Domažlic, který na "Babí hoře" vybudovali vlastní prací a z vlastních prostředků Baráčníci v Boru. Pomník byl slavnostně odhalen 21. června 1959. Přijela i velmi početná delegace Chodů z Kozinova Újezdu a Draženova v chodských krojích i s chodským praporem a delegace plzeňských Baráčníků.

Veřejnosti předal pomník rychtář borských Baráčníků Rudolf Svoboda. Maketu památníku, zhotovenou Antonínem Boháčem, věnovali borští Baráčníci Kozinovu muzeu v Kozinově Újezdu u Domažlic.