Ti například v minulých dnech zadrželi Němce, který v autě převážel více než 300 gramů pervitinu. Podle mluvčí plzeňských celníků Jitky Blahutové začali ve větší míře Češi do Německa exportovat drogy v roce 2010.

„V červnu 2011 byla zahájena spolupráce mezi tehdejším Celním ředitelstvím Plzeň a Hlavním celním úřadem Regensburg, na základě které začaly fungovat společné kontrolní akce skupin mobilního dohledu české a německé celní správy. Při těchto akcích se celníci zaměřují na komodity zboží, které se nelegálně přepravují mezi oběma státy, přičemž z Čech do Německa jsou to především drogy," uvedla mluvčí s tím, že místy „setkání" jsou především vietnamské tržnice v českém příhraničí.

Vzhledem k tomu, že problematika držení omamných látek je v dikci policie, celníci musí případ vždy předat právě kriminalistům. „V případě, že je droga prokazatelně přepravena přes hranici do Německa, pak věc řeší německé celní orgány."

Drogy se na západ převáží především v automobilech. Celníci si tak vytipují vůz nebo osobu a podrobí je kontrole. „To je důležitou součástí každé kontrolní akce, nicméně více k taktice tipování sdělovat nemohu," sdělila Blahutová.

Úkrytů a způsobů přepravy drog je nepřeberné množství a stále se objevují nové a modernější metody. „Pokud však hovoříme o případech záchytů v příhraničí, jedná se často o osoby, které jsou sami drogově závislé a s ukrýváním zakoupeného pervitinu nebo jiné drogy se příliš nenamáhají. Nejedná se tady o dealery a kurýry, ale spíše o spotřebitele," podotkla.

Pozor, stejně jako policisté, mohou celníci od ledna provádět zkoušku na přítomnost drog v těle. Šoféři – narkomani to ale obvykle špatně snáší. „Osoby pod vlivem návykové látky se chovají agresivně, chtějí z místa kontroly utéci a nerady se podrobují kontrole. Tyto kontroly jsou náročnější z hlediska zajištění bezpečnosti kontrolujících a v ojedinělých případech dochází k použití donucovacích prostředků," uzavřela mluvčí Blahutová.