Stříbrské chovatele přivítal předseda spolku Alfred Uschold. Za město Vohenstrauss byl přítomen starosta Andreas Wutzlhofer i dlouholetý bývalý starosta Josef Zilbauer, který se po otevření hranic aktivně podílel na rozvoji spolupráce mezi oběma městy i spolky. Přítomni byli i další představitelé města, předsedové oblastí z holubářských i králíkářských sekcí, zástupci chovatelských spolků z okolí a členové místního spolku z Vohenstraussu. Stříbrskou organizaci zastupoval předseda Antonín Stehlík, Zdeňka a Jana Kantovy a Josef Felber, který tlumočil.

Po krátkém úvodu následovalo netradičně občerstvení. A pak se již rozběhly diskusní příspěvky. Alfred Uschold zavzpomínal na počátky založení chovatelského spolku. Připomněl také výstavní činnost a úspěchy současných i již zesnulých chovatelů, kteří se mohou pyšnit získanými spolkovými i evropskými tituly.

Zdravici a finanční příspěvek pro chovatelský spolek předal předsedovi starosta města. Následovalo vystoupení bývalého starosty města Josefa Zilbauera. Mnozí chovatelé si připomněli právě jeho podporu chovatelství i zvučný hlahol, který byl slyšet na mnohých výstavách a chovatelských setkáních. Příspěvky přednesli i předsedové holubářských i králíkářských sekcí a zástupci chovatelských spolků z okolí.

Za stříbrské chovatele pozdravil přítomné předseda základní organizace Antonín Stehlík, který poděkoval za pozvání. Přátelství našich chovatelů je pevně spojeno se jménem Fritze Schwarze. Ten se stal před 22 lety průkopníkem spolupráce chovatelů z obou měst, dva roky před oficiálním podepsáním smlouvy mezi městy Vohenstrauss a Stříbro. Stříbrští přivezli a předali představitelům města Vohenstrauss, chovatelskému spolku a chovatelům, kteří se podíleli na zahájení spolupráce obou spolků, pamětní talíře a známý bylinný likér. Chovatelé také dostali pozvání na 19. bodovací výstavu králíků, holubů a drůbeže, která se uskuteční ve Stříbře 7. a 8. září.

V upomínku na tento slavnostní den věnovali vohenstrausští chovatelé Stříbrským vyšívanou pamětní légu. Do Stříbra také putuje publikace vydaná k 60. výročí založení spolku, na jejíchž stránkách chovatelé překvapivě objevili i fotografie věnované právě spolupráci obou spolků. Starosta města předal do rukou Stříbrských korbel se znakem města a dárkovou soupravu.

Následovalo slavnostní ocenění zasloužilých chovatelů stříbrnými i zlatými medailemi a nejlepších chovatelů právě probíhající výstavy. Poté se rozproudila volná zábava a chovatelé poseděli do pozdních nočních hodin. Kromě osobních a hlavně chovatelských témat se také řešila účast na 27. Evropské výstavě v Lipsku, která se uskuteční ve dnech 7. až 9. prosince. Stříbrští i vohenstrausští chovatelé se na tento šampionát chtějí podívat nejen jako návštěvníci, ale i jako vystavovatelé.

Zdeňka Kantová