Nádhernou žlutou barvou se pak pyšní vstavače bledé, které rostou nedaleko Kokašic. Rostliny jsou chráněné.