V posledních týdnech se na Tachovsku objevují malé roje chroustů. Brouk, který je charakteristický svým hlučným letem, může i škodit. V okrese se naštěstí s tímto problémem nepotýkáme. Na druhou stranu v lesích na Lipníku byly v letech 2003 v některých lokalitách zaznamenány i stoprocentní úhyny borových i dubových sazenic. „Pracuji ve školce už sedm let a nepamatuji si žádné problémy,“ uvedl Marek Kafka z lesních velkoškolek. Ponravy, jedno ze stádia chrousta, požírají veškeré podzemní orgány rostlin a částečně také nadzemní.

Dospělci v době letu požírají různé listnaté stromy a také modříny. Lokálně může chroust způsobit značné škody.Vsoučasnosti nezpůsobují větší škody, ale dochází k postupnému nárůstu populací. Dospělí jedinci kladou vajíčka do půdy, kde se 3-5 let vyvíjí. V České republice se nejčastěji vyskytují 4-roční generace. Dospělci mají zavalité žlutohnědé až hnědé tělo, s délkou do tří centimetrů. Ponravy jsou bílé, s měkkýmpovrchem těla. V minulých letech byl výskyt chrousta obecného a měďálového vzácností. Ani v jabloňových sadech v Újezdu pod Přimdou výskyt brouka nezaznamenali. Prý jsou už moc vysoko. Někteří lidé se shodují, že dospělí jedinci jsou dobrou návnadou na ryby.