První kontejnery na tříděný odpad se v Bezdružicích objevily v roce 1999. Postupem času se počet nádob zvyšoval a byly rozmístěny i v Křivcích, Řešíně, Pačíně, Zhořci a Horních Polžicích.

„Hlavním motivem pro umístění nádob na tříděný odpad byla a stále je snaha donutit občany k třídění odpadů," vysvětlil záměr starosta Bezdružic, Jan Soulek. Původním místem pro uskladnění několika kontejnerů byl vjezd do náměstí z Úterské ulice. K přemístění došlo na přelomu měsíců listopad a prosinec. Bylo zde několik kontejnerů na plast, papír i sklo. Kvůli velkému množství odpadu se tyto kontejnery musely přemístit, jelikož se odpad hromadil i kolem těchto nádob. „Odpad třídím. Využívám hlavně kontejnery v ulici Na Sídlišti, protože zde bydlím. Ale jsem ráda, že se kontejnery z náměstí přemístily. Je to tam teď upravenější a nejsou zde odpadky," řekla Miloslava Gengelová z Bezdružic.

Došlo také ke zvýšení počtu nádob na stanovišti u kostela a u kulturního domu. Po Bezdružicích je rozmístěno celkem 46 kontejnerů na papír, plast a sklo. Nejvíce je jich je v ulici Na Sídlišti, kde také bydlí nejvíce lidí. V okolních obcích, které spadají pod Bezdružice, je rozmístěno 10 kontejnerů. „Snažili jsme se je umístit tak, aby byly dobře dostupné a v místech s větší koncentrací obyvatel," okomentoval rozmístění nádob starosta.

V těchto dnech se na internetových stránkách města mohou místní ke stanovištím kontejnerů vyjádřit.

Iveta Luňáková