Jaké byly vaše první pocity, když jste se dozvěděl, že jste byl zvolen starostou?

Z jedné strany velmi příjemné, ale z druhé jsem si hned uvědomil, jak je to zavazující. Před i po volbě jsem si uvědomoval, že z toho velkého množství obdržených hlasů časem část přívrženců ztratím. Stále totiž platí, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Každopádně bych chtěl pracovat a rozhodovat zodpovědně, spravedlivě a pro občany města viditelně. Také doufám, že ona ztráta příznivců snad nebude tak velká.

Co plánujete udělat jako první?

Dalo by se shrnout do věty – poznat současnost, současný stav a z něj vycházet ve své další práci a rozhodování.

Analyzovat zejména chod úřadu a práci jednotlivých odborů, komunikaci uvnitř úřadu, existující smlouvy, zvyklosti a jiné. Nejde o záležitost několika dní ani týdnů, ovšem případné a potřebné změny by měly následovat.

Jak se vám jeví současná spolupráce se zaměstnanci úřadu a bývalým vedením radnice?

Se zaměstnanci jednotlivých odborů a složek městského úřadu se zatím vzájemně poznáváme. Za tak krátkou dobu mého působení ve funkci ještě nemohu seriózně hodnotit. Zatím vnímám od zaměstnanců úřadu pochopení a pomoc.

Věříte ve splnění vašich představ, se kterými jste nastoupil do funkce?

Věřím, i když si uvědomuji, že je nutné důkladné poznání jako podmínka dalšího postupu, že ekonomická situace společnosti je přinejmenším svízelná. Ale také vím, že přebíráme rozpočet 2010 ve fázi už jen k hodnocení a připravený rozpočet na rok 2011 ke schválení, do kterého pro malou znalost a nedostatek času, mohu jen omezeně zasahovat. Uvědomuji si, že některé situace, smlouvy, dohody bude nutno pozměnit či úplně změnit . Zejména z pohledu výhodnosti a prospěšnosti pro město a občany našeho města.

Máte z těchto změn nějaké obavy?

Obavy jsou, zda to zvládnu, je to pro mně velké neznámo. Mám sice nějaké zkušenosti s vedením, ale přece jen teď to bude jiné a náročnější.

Jistě máte i nějaké koníčky, nepůjdou nyní tak trochu stranou?

Ještě nevím, určitě je částečně omezím jen na pár dní v týdnu. Mým největším koníčkem je muzika, ale také sport. Pokusím se o nějakou rozumnou kombinaci.

Co byste vzkázal vašim voličům?

Budu se snažit o dodržení všech slibů. A rád bych také byl za další podněty z lidu. Chtěl bych najít co nejvíce možností, jak se veřejnosti přiblížit. Zvažuji i možnost různých anket, kde by se lidé mohli sami vyjadřovat a říci, co by chtěli, nebo naopak, co se jim vůbec nelíbí.