Skepticky se vyjádřil starosta Benešovic Miroslav Janča ke snaze osadníků z Bezděkova odtrhnout se od statutárního města Bor.
„Osadníci nemají souhlasné stanovisko borských zastupitelů, že mohou přejít pod Kočov i s katastrem a majetkem. Pokud souhlas chybí, osada se ke Kočovu asi nebude moci přidat,“ myslí si komunální politik.
Starosta Janča opírá tento názor o vlastní zkušenost.

K Benešovicím se totiž před několika lety přičlenila osada Lom, která dříve patřila Stříbru. „Tehdy ovšem stříbrští zastupitelé s odtržením Lomu souhlasili, bez toho by se věc nepohnula dál,“ říká Janča.

V Boru odchod s majetkem podporuje minimum zastupitelů. „Zastupitelé se na začátku funkčního období zavázali, že budou dobrými hospodáři svěřeného majetku. Jejich neouhlas s odtržením Bezděkova je tedy logický,“ vysvětluje tajemník borské radnice Jaroslav Havlíček.
Bezděkovští osadníci, přesněji řečeno osmnáct trvale žijících obyvatel této vsi, chce patřit pod Kočov proto, aby prosadili investice. „Bor k nám do vsi nedal za poslední roky skoro žádné peníze,“ říká zdejší starousedlík Petr Janata.

Ke Kočovu prý mají Bezděkovští blízko z hlediska vzdálenosti, ves leží za kopcem. „Blízko ke Kočovu máme ale i z lidského hlediska, známe tamní lidi, a rozumíme si s nimi,“ popsal Janata.

Starosta Kočova Miroslav Pešek zatím mírní případná optimistická očekávání. „Když se k nám Bezděkov přidá, neznamená to, že tu hned postavíme krám, kanalizaci za miliony a utratíme tu celý kočovský rozpočet. Jsme ale připraveni vesnici podporovat finančně tak, aby se za pár let zmodernizovala. A další naše podpora může třeba vyplývat z citlivějšího nastavení prodejních cen pozemků, které zohlední charakter Bezděkova,“ řekl Pešek.
Jestli mezi osadníky a městem Bor nedojde v nejbližší době k dohodě, jsou Bezděkovští připraveni svého záměru dosáhnout později.

Možnost jim skýtají komunální volby za dva roky. Při těch se prý mohou čestně utkat se současnou reprezentací města a buď jí úplně nahradit, nebo přesvědčit k revokaci usnesení, v němž je odhlasováno nesouhlasné stanovisko s odtržením Bezděkova.