Podle starostky se v obci zhoršuje stav pitných vod. „U nás v obci není centrální vodovod a občan je závislý na své studni či vrtu. A protože víme, že hospodaření s pitnou vodou jde ruku v ruce s hospodařením s vodou odpadní, pustili jsme se do řešení tohoto tématu,“ uvedla.

Obec si proto nechala zpracovat odbornou studii. Ta ale nepřinesla příznivé informace, podle studie totiž nikdy nebude reálné vybudovat centrální čističku odpadních vod. „Musíme se vydat cestou individuálních domovních zařízení na odpadní vodu. To znamená, že každá nemovitost bude muset zacházet s odpadními vodami tak, jak ukládá zákon. Jedná se tedy o nepropustné jímky, tříkomorové septiky s filtrem a nebo domovní čistírny,“ uvedla Vlášková.

Bazén v Přimdě přivítá po rekonstrukci první návštěvníky v pondělí.
V přimdském bazénu měnili fólii, otevírá se v pondělí

Vzhledem k tomu, že pro jednotlivé domácnosti znamená vybudování odpovídajícího zařízení na odpadní vodu společně s projektem a stavebním povolením nemalou zátěž, nejen finanční, snaží se obec najít jinou možnost.

„Snažíme se přistoupit k systémovému řešení. Chceme vybudovat soustavu domovních čistíren, za jejichž chod bude zodpovídat obec nikoli občan samotný. V tomto roce začínáme projektovat, podáme žádost o dotaci a pokud uspějeme, budeme realizovat v dalších letech. Přestože se jedná o novátorské řešení a v Plzeňském kraji zatím nemá žádná obec zkušenost se správou soustavy obecních čistíren, rozhodli jsme se, že se nebudeme bát,“ doplnila starostka.