Objekt patří obci, která ji pronajala pravoslavné církvi. Kaplička je využívána při pravidelných setkáních a mších.

„Rekonstrukci hradí obec pouze z menší části. Pravoslavné církvi se podařilo získat sponzora, který se na opravě velmi významně podílí,“ uvedl František Čurka, starosta Halže, pod kterou Branka spadá. Náklady se podle něj pohybují okolo sto tisíc korun.

„Opravují se krovy, které byly prohnilé. Na střechu přijde nová krytina, osazena bude věžička, provádějí se klempířské práce,“ vyjmenoval starosta.