Krajské kolo soutěže zdravotnických družstev humanitárních jednotek Českého červeného kříže se konalo v sobotu v Tachově. Jeho pořadatelem byl oblastní spolek českého červeného kříže Tachov. Klání, jehož vítěz postoupil do celonárodního kola, se zúčastnily tři pětičlenné týmy. „Přijely k nám dvě družstva z Klatov, jedno dospělé a jedno složené z juniorů. My jsme postavili také jeden tým dospělých,“ informovala nás Miloslava Szabóová, ředitelka tachovského oblastního spolku.

Nástupu účastníků se zúčastnili i místostarosta Tachova Václav Svoboda a František Janeček, vedoucí oddělení zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje. „Na akci podobného druhu jsem poprvé. Dá se tedy říct, že tady sbírám zkušenosti,“ usmál se Janeček. Družstva zápolila pod dohledem odborných rozhodčích na třech stanovištích. „Na každém z nich je stanoven určitý počet bodů. Rozhodčí je pak za zjištěné chyby odečítají,“ nastínil nám Jiří Hypius, hlavní rozhodčí. Účastníci měli za úkol ošetřit různá zranění. „Například tepenné krvácení, vyhřezlé střevní kličky, bezvědomí nebo předměty v ráně,“ dodal Hypius. Posuzovalo se ale prakticky všechno.

Taktika, organizace nebo přístup k pacientovi. „Je to vůbec naše první akce, takže jsme do Tachova přijeli hlavně nasbírat zkušenosti. Základy zdravovědy máme ze školy, půjdeme do toho po hlavě,“ uvedl Radek Bureš, vedoucí klatovského družstva juniorů. Na jednom ze stanovišť figuranti nasimulovali situaci po rvačce v kovbojském salónu. Přivolání zdravotníci pak museli pod dohledem rozhodčích ošetřit těleso v ráně, postarat se o člověka v bezvědomí či se zraněnou nohou nebo zlomenými žebry. „Byly tady docela velké chyby.

Například že družstvo vytáhlo předmět z rány, to je nepřípustné. K přehmatům došlo i při restitutaci a jeden figurant ležel dlouhou dobu bez povšimnutí zdravotníka,“ vyhodnotil počínání klatovských juniorů zdravotní instruktor. „Ale nasbírají tady zkušenosti, příště už to bude lepší,“ dodal. Na poslední chvíli byl sestavený tým tachovských. „Proto nám chyběla sehranost a vyplývaly z toho pak i ´kiksy´. Například jsme na amputované končetine dlouho nepřiložili zaškrcovadlo,“ uvedla nespokojeně Lenka Žílová, vedoucí družstva.

A kdo že získal pomyslnou palmu vítězství a zúčastní se tak celorepublikového kola? „Nejméně bodů ztratilo družstvo dospělých z Klatov,“ informovala nás ředitelka oblastního spolku. Na druhém místě se umístili tachovští zdravotníci, na třetím pak družstvo juniorů z Klatov. „Akce se vyvedla. Účastníci si pochvalovali, že jsme ji nebrali na profesionální úrovni a že jsme ji oživili i country kostýmy,“ podotkla Miloslava Szabóová. „Obdivuji všechny, kteří se tak dobré věci zúčastnili a kteří ji tak skvěle dokázali zorganizovat. Odvážím si z Tachova zajímavé postřehy,“ uvedl František Janeček, který zdravotníkům předal pozdravy od krajského hejtmana.