Město nemá žádný sál, kde by bylo možné pořádat plesy, zábavy a akce podobného ražení. Nemá ani menší sálek pro komornější akce. „Proto jsme se začali zabývat myšlenkou, že by kino bylo dobré přestavět na multifunkční zařízení, které by toto vše poskytovalo," uvedl místostarosta Plané Pavel Nutil.

Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na studii, která by navrhla řešení. „Ale návrh, který z výběrového řízení vzešel, se nám nelíbil. Proto jsme vypsali architektonickou soutěž a ta byla úspěšná," doplnil Nutil.

Přihlásilo se 12 účastníků, kteří museli do svých návrhů zařadit několik podmínek, které město vypsalo – že řešení musí mít dva sály (jeden pro cca 150 lidí, druhý pro 30, pro promítání i jiné kulturní akce), musí být racionalizované vytápění, tedy možnost vytápět vždy jen část objektu, a aby objekt více zval k návštěvě z náměstí i z ulice Na Valech.

„Do druhého kola prošlo pět návrhů, pak jsme upřesnili podmínky a dopracované návrhy pětičlenná porota zhodnotila," uvedl dále místostarosta s tím, že dva návrhy se vymykaly nad rámec, proto jim byla udělena první a druhá cena.

Architektonickou soutěž vyhrálo pražské studio xtopix, v němž figuruje plánská rodačka Barbora Mikitová. „Náš návrh z toho dnes velmi omezeně přizpůsobivého sálu vytváří flexibilní zařízení, které nabízí možnost široké škály využití poměrně jednoduchou úpravou podlahy," vysvětlila Deníku podstatu vítězné studie architektka.

Vítězný návrh na přestavbu kina na multifunkční objekt poněkud mění vnitřní dispozici plánského kina. Z jednoho sálu jsou vytvořeny dva, našlo se místo pro kavárnu, technické zázemí i pro šatny účinkujících. „Úpravou podlahy může větší sál sloužit jako kino a také jako sál pro plesy či taneční zábavy, nebo jiné akce. Variabilní je také umístění pódia," dodala Mikitová s tím, že pro malý sál se našlo místo tam, kde je dnes umístěno plátno a pódium.

Vítězný návrh řeší citlivě i venkovní část objektu, z obou přístupových stran.

Město ocenilo vítězný návrh odměnou ve výši 70 tisíc korun. Porota, ve které zasedali také nezávislí architekti, doporučila plánské radnici další postup. „A to, aby zadavatel, tedy město, jednal s autory vítězného návrhu o vypracování projektu. Doporučení poroty bylo přijato radou města a na zastupitelích bylo, aby s návrhem rady souhlasili," popsal Nutil.

Zastupitelé rozhodnutí rady podpořili a schválili, že do rozpočtu města budou zahrnuty peníze na vypracování projektu na přestavbu kina až do fáze stavebního řízení. Projekt by měl být dokončen během příštího roku.

„Vypracování projektu není jednoduchá záležitost, a tak další postup po dokončení projektu bude zřejmě až na novém zastupitelstvu, které vzejde z voleb příští rok na podzim," dodal plánský místostarosta s tím, že pak by se měly začít hledat finanční prostředky včetně vhodných dotačních titulů.