Co se týká vedení obce, nejste žádným nováčkem.

To určitě ne. Starostku dělám už druhé volební období.

Může vás tedy v této funkci ještě něco překvapit?

Stále jsou nové věci, stále je co se učit. Pořád je čím překvapit. Například v žádostech o dotace, kde se stále odehrávají nějaké změny.

Uvažovala jste před volbami o tom, že byste chtěla znovu starostovat?

Ano. Šla jsem do voleb s tím, že bych opět chtěla dělat starostku. Ale vždy záleží na zastupitelích. To, že mne zvolili, pro mne velké překvapení nebylo.

Jak péči o vaši obec zvládáte časově?

Práce s lidmi je velice těžká. Jsem stále mezi nimi a zjišťuji, co je potřeba udělat. Je to časově náročné, je to práce od rána do večera. A pracuji také o večerech. Například navštěvuji schůze organizací v naší obci, nebo připravuji různé materiály. Také jsem aktivní členkou jedné z místních organizací, takže práce je vždy dost. Zvláště na vesnici.

S obcí máte velké plány do budoucna, do čeho se chcete pustit nejdříve?

V tomto roce začneme s obnovou našeho územního plánu, do kterého se promítnou také žádosti občanů. Jedná se především o změnu kultur u pozemků, které lidé dostali zpět v restitucích a které poté prošly pozemkovou úpravou. Dále plánujeme opravit střechu na obecním úřadě. Nedávno nám sem zateklo do kuchyně, sálu a restaurace. Původně jsme chtěli vybudovat nové dětské hřiště u zdejšího kostela. Bohužel jsme to nyní museli odložit. Střecha má přednost, takže letos určitě s výstavbou hřiště nezačneme. Také máme v plánu opravu márnice a hřbitovní zdi. Ještě letos začneme s instalací bezdrátového veřejného rozhlasu, na něj již máme dokonce vyhotoven projekt. V neposlední řadě chceme osadit kostelní věž elektrickými hodinami. Také máme v plánu zasypat rybníček na návsi v tomto prostoru vybudovat malé náměstíčko. Ale to záleží na tom, zda se nám podaří prosadit změny v územním plánu.

To jsou velké plány a ještě větší investice.

Na opravu střechy požádáme o dotace Plzeňský kraj. Na opravu hřbitovní zdi chceme také využít dotace, nejspíše od Ministerstva pro místní rozvoj. Bezdrátový rozhlas si obec uhradí ze svých prostředků. Další dotace se pokusíme získat z Euregia Egrensis i od Místní akční skupiny Český les.

Kolik má Ctiboř obyvatel?

Máme zhruba tři sta padesát obyvatel. V posledních letech je počet obyvatel stejný. Samozřejmě že bychom chtěli, aby se k nám lidi stěhovali. Proto se snažíme připravit nové stavební parcely. V územním plánu máme dokonce připraveno i místo na mateřskou školu se sportovištěm.

Na co jste ve vaší obci nejvíce pyšní?

Podařilo se nám loni na našem kostele opravit vitráže fasádu, střechu a odvodnění. Také jsme rádi, že už máme za se sebou rekonstrukci části místní komunikace. Tu jsme hradili z vlastních prostředků, náklady dosáhly tří milionů sedmi set tisíc korun. Také je zde bohatý společenský život. Například v letošním roce připravujeme pouť a setkání bývalých rodáků.

Co vás naopak trápí?

Myslím, že dříve lidé drželi více pospolu. Chtěla bych, aby se tady lidé měli lépe, ale to záleží na všech.